Loimua saa tukea hukkalämpöjen hyödyntämistä lisääviin hankkeisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt tukea kahdelle Loimuan hankkeelle, joiden tarkoituksena on lisätä hukkalämpöjen hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa Hämeenlinnassa. Hukkalämmön talteenottohanke SSAB:n terästehtaalta sai tukea n. 2,9 miljoonaa euroa ja HS-Veden Paroisten jäteveden puhdistamolle suunniteltu lämpöpumppulaitos n. 1,7 miljoonaa euroa.

Loimuan tavoitteena on lisätä hukkalämpöjen hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa ja korvata näillä puupohjaisten polttoaineiden, turpeen ja maakaasun käyttöä. Tavoitteena on saavuttaa 100 % hiilineutraalius kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Hämeenlinnassa on suunniteltu kahta erillistä hanketta, joilla on tarkoitus lisätä hukkalämpöjen hyödyntämistä huomattavasti. Nämä hankkeet yhdessä SSAB:n ja HS-Veden kanssa ovat nyt saaneet merkittävää tukea Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Varsinaisia investointipäätöksiä hankkeista ei ole vielä tehty ja niitä valmistellaan nyt myönteisten tukipäätösten mukaisesti.

Hukkalämmön talteenotto SSAB:n terästehtaalta

Loimua Oy:lle myönnettiin tukea 2 916 875 euroa hankkeelle, jossa on tarkoitus ottaa talteen SSAB Europe Oy:n terästuotetehtaan hukkalämpöä lämpöpumpuilla. Hukkalämpö hyödynnetään Hämeenlinnan kaukolämpöverkossa.

Suunnitellun lämpöpumppulaitoksen teho on noin 10 MW ja laitoksella tuotetaan noin 75 GWh kaukolämpöä vuodessa. Lisäksi hankkeeseen sisältyy n. 2,8 km liityntäputki kaukolämpöverkkoon.

Hukkalämpö korvaa metsähakkeen, turpeen ja maakaasun käyttöä. Hankkeen arvioidaan vähentävän noin 8 750 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Hankkeen rakennusaikainen työllisyysvaikutus olisi noin 20 henkilötyövuotta.

Lämpöpumppulaitos HS-Veden Paroisten jätevedenpuhdistamolle

Loimua Oy:lle myönnettiin 1 740 000 euroa hankkeeseen, jossa on tarkoitus toteuttaa kaukolämpöä tuottava lämpöpumppulaitos HS-Veden Paroisten jätevedenpuhdistamon alueelle Hämeenlinnaan. Hankkeeseen sisältyy puhdistetun jäteveden lämpöä talteen ottava lämpöpumppulaitos ja liityntäputki Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon.

Lämpöpumppulaitoksen teho on noin 6,5 MW ja laitoksen on suunniteltu tuottavan noin 50 GWh kaukolämpöä vuodessa. Lämpöpumppujen lämmönlähteenä hyödynnetään puhdistetun jäteveden lämpöä ja tuotettu lämpö toimitetaan Loimuan kaukolämpöverkkoon.

Myös tässä hankkeessa hukkalämpö korvaa metsähakkeen, turpeen ja maakaasun käyttöä. Hankkeen arvioidaan vähentävän noin 6 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa ja hankkeen rakennusaikainen työllisyysvaikutus olisi noin 20 henkilötyövuotta.
Molempien suunniteltujen hankkeiden lämpöpumpuissa on tarkoitus käyttää uusiutuvaa sähköä.

Lisätietoja:
Loimua Oy, tekninen johtaja Juha Puolakka, puh. 040 550 5928, juha.puolakka@elenia.st.generax.io