Hakekasa edessä, voimalaitos näkyy taustalla.

Loimua on varautunut poikkeustilanteisiin

Ukrainan sota aiheuttaa pohdintaa siitä, miten tilanne vaikuttaa energian saatavuuteen. Haluamme omalta osaltamme avata varautumistamme tilanteeseen.

Loimuan asiakkaana voit olla turvallisin mielin. Huoltovarmuuden kannalta tärkeällä alalla toimiessamme poikkeustilanteisiin varautuminen on osa normaalia toimintaamme.

Varautumissuunnitelmamme kattavat myös kriisitilanteiden ja polttoaineen riittävyyden kaltaiset tilanteet. Seuraamme jatkuvasti tilannetta, sen kehittymistä ja teemme sen mukaiset tarvittavat toimenpiteet.

Kaukolämmön toimitus on turvattua

Kaukolämmön toimitukseemme vallitsevalla tilanteella ei ole vaikutusta. Olemme pitkäjänteisesti uudistaneet lämmöntuotantoamme, ja käyttämistämme polttoaineista 90% on kotimaista uusiutuvaa energiaa.
Luovumme tuontihakkeen käytöstä, mutta tämä osuus on ollut tähänkin mennessä hyvin pieni. Se tullaan korvaamaan kotimaisella puupolttoaineella tai turpeella. Muita tuontipolttoaineita käytetään tarvittaessa tukena lämmöntuotannossa kylmillä talvikeleillä, ja niiden osalta meillä on maakaasulle varalla öljyn käyttö.

Kaasun riittävyys Suomessa

Suomessa käytettävä maakaasu tuodaan suoraan Venäjältä tai Baltian kautta muualta Euroopasta.  Eurooppaan maakaasua voidaan tuoda nesteytettynä maakaasuna. Nesteytettyä maakaasua rahdataan suurilla laivoilla ja sitä voidaan toimittaa ympäri maailmaa.

Tällä hetkellä kaasun toimituksessa ei ole häiriötä. Suomen kaasuputkiverkostoa hallinnoivan Gasgrid Finland -yhtiön mukaan kaasua riittää Suomeen Euroopasta Baltian putkiyhteyden kautta, vaikka suorat Venäjän toimitukset loppuisivatkin.  


Tässä tilanteessa myös meidän kaikkien teot vaikuttavat ja jokainen voi vaikuttaa omiin lämmityskustannuksiinsa seuraamalla omia kulutustottumuksiaan ja muutamalla omia toimintatapojaan. Tärkeää on esimerkiksi oikea huonelämpötila, oikein säädetty ilmanvaihto sekä säästeliäs lämpimän veden käyttö. Nyrkkisääntö on, että pudottamalla yhden asteen sisälämpötilaa, säästyy energiaa noin 5 %.