kaukolämpö vai maalämpö

Loimua luopuu Venäjältä tulevan tuontihakkeen käytöstä

Loimua on päättänyt luopua Venäjältä tulevan tuontihakkeen käytöstä. Toimitukset lopetetaan nopealla aikataululla hallitusti ja tuontihake korvataan kotimaisella hakkeella sekä turpeella

Kaikkiaan vain pieni osa, alle 10 %:ia Loimuan käyttämästä polttoaineesta on ollut suomalaisilta toimittajilta hankittua tuontihaketta. Käyttämämme uusiutuva polttoaine on valtaosin kotimaista ns. energiapuuta. Energiapuuna käytetään metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuotteita. Tämä polttoaine tulee meille laitostemme lähialueilta.