Piirrettyjä taloja, voimalaitos ja luontoa

Loimua ja Hämeenlinnan Seudun Vesi etsivät mahdollisuuksia hyödyntää Paroisten jätevedenpuhdistamon jäteveden lämpöä Hämeenlinnan kaukolämpöverkossa

Loimua Oy ja HS-Vesi Oy selvittävät jätevedenpuhdistamon hukkalämmön hyödyntämisen lisäämisen edellytyksiä Hämeenlinnan kaukolämpöverkossa. Hankkeen esisuunnittelu tehdään vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen päätetään mahdollisista investoinneista.

Kaukolämmöksi hyödynnettävän lisälämmön potentiaali vastaa lähes sadan kerrostalon käyttämää lämpömäärää.

”Toteutuessaan hanke mahdollistaisi päästöttömän lämmöntuotannon merkittävän lisäyksen ja vähentäisi lämmityskaudella fossiilisten polttoaineiden, kuten maakaasun käyttöä. Lämpiminä vuodenaikoina hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmöntuotannossa vähentäisi myös biopolttoaineiden käyttöä”, kertoo Loimua Oy:n operatiivinen johtaja Maija Henell.

”Haluamme edistää jäteveden sisältämien ravinteiden ja energian hyödyntämistä osana energiatehokasta ja resurssiviisasta yhteiskuntaa. Yhteistyön lisääminen Loimuan kanssa palvelisi osaltaan tätä tarkoitusta ja parantaisi vesiyhtiön omaa energiatehokkuutta”, lisää HS-Veden toimitusjohtaja Jukka Meriluoto.

Toteutuessaan hanke vaatii investointeja lämmön talteenotto- ja lämpöpumppulaitteistoihin Paroisten jätevedenpuhdistamolle. Loimua selvittää jäteveden hukkalämmön hyödyntämisen rinnalla myös SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan hukkalämpöjen hyödyntämistä. Molempien hankkeiden toteutuessa suunnitellusti Hämeenlinnassa voitaisiin tuottaa koko kaupungin tarvitsema kaukolämpö polttamattomalla teknologialla keväästä pitkälle syksyyn.

Lisätietoja:

Loimua: Maija Henell, operatiivinen johtaja, puh. 044 723 7152, maija.henell@elenia.st.generax.io

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy: Jukka Meriluoto, toimitusjohtaja, p. 050 554 5805