Vanajan voimalaitos

Loimua investoi sähkökattilaan– Hämeenlinnan kaukolämpöä tuotetaan yhä enemmän polttamatta

Loimua on tehnyt investointipäätöksen 30 MW:n suuruisesta sähkökattilasta Vanajan voimalaitokselle. Sähkökattilan tuottama vuotuinen energiamäärä on n. 50 000 MWh, joka vastaa 2 500 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

Loimua on tehnyt päätöksen investoinnista, jonka arvo on n. 7 miljoonaa euroa. Kattila lisää polttamatta tuotetun lämmön osuutta Loimuan kaukolämmön tuotannossa vähentämällä fossiilisten polttoaineiden ja puubiomassan käyttöä. Kattilan käyttöönotto vähentää hiilidioksidipäästöjä 1500 tonnia. Sähkökattilalaitos on käytössä vuoden 2025 lopussa.

”Tämä päätetty investointi sekä jo aiemmin julkaistu yhteishanke SSAB:n kanssa ovat merkittäviä askeleitamme kohti täysin hiilineutraalia kaukolämmön tuotantoa. Investointi on meille merkittävä, se auttaa osaltaan monipuolistamaan lämmön tuotannon tapoja sekä lisäksi mahdollistaa hukkalämpöjen paremman hyödyntämisen.”, sanoo Loimuan operatiivinen johtaja Mika Salo.Lisätietoja:
Loimua, operatiivinen johtaja Mika Salo, puh. 050 598 8614, mika.salo@loimua.fi