Loimuan Laukaan biokattila.

Laukaan Kirkonkylän lämpökeskuksen uusi biokattila vihittiin käyttöön

Laukaan lämpökeskukselle on rakennettu uusi 4 MW:n biokattila, joka vihittiin tänään käyttöön. Investoinnin jälkeen Laukaassa käytetään kaukolämmön tuotantoon uusiutuvia polttoaineita lähes 100 %:sti.

Laukaan Kirkonkylän kiinteistöistä valtaosa on kaukolämmityksen piirissä ja vuosittainen kaukolämmön kulutus on noin 30 000 MWh. Kaukolämmön kulutus on kasvanut tasaisesti Laukaan kasvun myötä.

Toteutetun investoinnin jälkeen Laukaan Kirkonkylän lämpökeskuksella on kaksi biokattilaa ja toinen biokattiloista rakennettiin vuonna 2007. Lisäksi lämpökeskuksella on vara- ja huippukuormakattiloina kaksi öljykattilaa. Biokattiloilla tuotetaan kaukolämmön peruskuorma. Vuonna 2014 rakennettiin lämpökeskukselle uusi polttoainesiilo, uudet polttoaineen kuljetusjärjestelmät, laajennettiin polttoainepihaa sekä investoitiin kiinteistön parantamiseen yhteensä. Biokattilainvestointi sekä vuonna 2014 toteutettujen investointien arvo on yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.

Toteutettujen investointien johdosta Laukaan Kirkonkylän lämmöntuotantoinfrastruktuuri on erittäin hyvässä kunnossa ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat lähellä nollaa.

Loimua on sitoutunut energiatehokkuussopimuksella järjestelmällisesti parantamaan energiatehokkuutta toiminnassaan niin lämmön tuotannon kuin jakeluverkostonkin osalta. Yrityksen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet viiden viime vuoden aikana 30 prosenttia.

Loimuan tavoitteena on ilmastoneutraalin lämmön tuotannon lisääminen. Uudet laitosinvestoinnit kasvattavat entisestään uusiutuvien polttoaineiden osuutta sekä vähentävät CO2-päästöjä. Lisäksi yritys tarjoaa asiakkailleen uusia ratkaisuja, joilla edistetään energiansäästöä ja järkevää lämmön käyttöä mm. tekoälyä tai hybridiratkaisuja hyödyntäen.

Yritys vaihtoi nimensä vuoden alusta Loimuaksi. Yritys toimi aiemmin Elenia-konsernin tytäryhtiönä, Elenia Lämpö Oy:nä. Elenia myi kesällä 2019 kaukolämpöliiketoimintansa. Yritys työllistää 90 henkilöä, ja sillä on kaukolämpöverkkoa lähes 500 kilometriä ja 85 000 loppuasiakasta.

Lisätietoja antaa:
Janne Lamberg, operatiivinen johtaja, Loimua Oy, janne.lamberg@elenia.st.generax.io, 040 504 0396

Loimua Oy tuottaa kaukolämpöä ja myy sekä jakelee kaukolämpöä ja maakaasua. Loimualla on 85 000 lämmitys- ja jäähdytyspalvelujen loppuasiakasta Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa. Liiketoimintakaupan myötä Loimua aloitti toimintansa uudella nimellä tammikuussa 2020. www.elenia.st.generax.io