Jukka Pietila.

Lämmön lähteillä lähimetsässä

Ympäristölle ystävällistä Elenian kaukolämpöä tuotetaan peräti 68-prosenttisesti uusiutuvilla, kotimaisilla puupohjaisilla polttoaineilla. Lämpölaitostemme lähialueilta hankitun energiapuun ansiosta ekologinen jalanjälki pysyy pienenä – kiitos järkevän logistiikan ja lyhyiden kuljetusmatkojen. Hankkimalla polttoainetta lähialueen toimijoilta, Elenia Lämpö vahvistaa myös paikallista työllisyyttä.

Toistakymmentä vuotta energiapuun parissa työskennellyt hauholainen koneyrittäjä Jukka Pietilä on toimittanut polttoainetta Elenia Lämmölle jo useita vuosia. Aikanaan Pietilän oman metsän harvennukseen ja hoitoon hankittu kaatokone on vuosien varrella vaihtunut toiminnaksi, joka työllistää jo useamman metsätyökoneen ja 3–4 kuljettajaa. Pietilän koneilla hoidetaan metsiä Hauhon lisäksi myös Janakkalan, Hattulan ja Rengon seuduilla. Vuosittain Pietilän porukka korjaa tuhansia kuutioita hakkuutähdettä ja harvennuksista saatavaa energiapuuta. Korjatuista kuutioista saadaan kaksinkertainen määrä megawatteja.

Metsä vastaa, kun sitä hoidetaan

Suomi on maailman metsäisimpiä maita, sillä vihreä kulta peittää maamme pinta-alasta noin 72 %. Metsäomaisuus ei kuitenkaan kasva ja menesty oman onnensa nojassa, vaan sitä on hoidettava muun muassa harventamalla.

–Metsää käsitellään, jotta se pääsee kasvamaan ja tuottamaan paremmin. Etenkin nuoren metsän kunnostushakkuut ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta metsä pääsee kasvamaan ja lihomaan, muistuttaa Jukka Pietilä.

Energiapuuta saadaan paljon juuri harvennusten korjuun kautta, joten metsänhoito hyödyttää myös kotimaisen energiapolttoaineen ostajia, kuten Elenia Lämpöä. Lisäksi energiapuuta korjataan uudistusaloilta hakkuutähteiden muodossa.

Toisinaan metsänomistajat eivät ole tietoisia siitä, milloin metsää kannattaa hoitaa tai kustannusten pelossa asiaa ei edes selvitetä. Pietilä muistuttaakin, että oikeaan aikaan tehdyt toimenpiteen metsässä, tuottavat metsänomistajille taloudellista hyötyä.

Jälkiä jättämättä, ympäristön ehdoilla

Ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa on Elenia Lämmölle tärkeää. Metsänhoidon ammattilainen osaa hoitaa hommansa ympäristöä kunnioittaen. Kokonaissuunnitelma pitää olla valmiina jo ennen metsään menemistä, vaikka työn aikana karsittavat puut valitseekin metsätyökoneen kuljettaja. Ympäristön erityispiirteitä valvoo viranomainen, jolle metsähoidon ammattilaisetkin ovat tilivelvollisia.

–Työ alkaa oikeanlaisen kohteen ja ajankohdan valinnasta. Vuodenaikojen mukaan koneella voi liikkua erilaisissa maastoissa siten, että häiritseviä jälkiä jää mahdollisimman vähän.  Kesällä työskennellään kuivissa kangasmetsissä ja kosteikkoon mennään talvella. Tavoitteena on, että metsä säilyttää oman kauneutensa, huomauttaa itsekin metsää omistava Pietilä.

Yhteistyötä metsän hyväksi

Pitkäaikainen yhteistyö on arvokasta niin Elenia Lämmölle kuin Pietilällekin. Parhaimmillaan vuorovaikutteinen kumppanuus on kehitystyötä, jonka tuloksena yhdistetty osaaminen poikii uusia ratkaisuja ja teknologiaa puunhankinnan ja metsän hyödyksi.

–Meidän molempien työtä helpottaa, kun kokonaisuudesta ja toimintatavoista on yhteinen näkemys. Pitkän yhteistyön tuoma luottamus toisiimme ja toistemme toimintaan on ensiarvoisen tärkeää, summaa Pietilä.

Seuraavan kerran kun näet tien laidassa jättimäisen hakkuutähdekasan, tiedät sen todennäköisesti olevan matkalla kotimaisen kaukolämmön polttoaineeksi.

11_2016