Loimuan henkilöstö keskustelemassa.

Kokemuksia älykkäästä lämmityksen ohjauksesta

Viime vuonna kerroimme blogissamme Lämpöluotsi Älykäs -pilotin käynnistymisestä taloyhtiöasiakkaillamme. Järjestelmän ydin on kotimaisen Leanheatin ratkaisuun perustuva lämmityksen älykäs optimointi ja seuranta asuntojen ja lämmönjakohuoneen reaaliaikaisten mittausten avulla. Pilotissa on mukana Keski-Suomesta ja Hämeestä yhteensä 12 taloa, joihin ratkaisu asennettiin alkuvuodesta 2018.

Käytännössä järjestelmän toiminta on huomaamatonta: tekoäly säätää lämmitystä automaattisesti ja hälyttää mikäli jotain poikkeavaa ilmenee. Jo pari viikkoa asennusten jälkeen pystyimme kertomaan asiakkaille ensimmäisiä havaintoja heidän kiinteistöjensä lämpötiloista ja lämmityksen toiminnasta, sekä mahdollisista lämmityksen korjaustarpeista. Asuntoanturien mittaustietojen perusteella on useassa kohteessa saatu selville lämpötilaepätasapainoja, jotka ovat tyypillisesti pahimmillaan talven kylmimpien pakkasten aikaan. Tietojen avulla voidaan tarkasti määrittää edullisia ja nopeita korjaustoimia, jotka parantavat asumismukavuutta ja tuovat lämmönkulutuksen säästöjä. Näin voidaan usein tehdä asuntokohtaisia korjauksia ja lämmityksen hienosäätöjä, koko kiinteistön lämmityksen lisäämisen tai tasapainottamisen sijaan. Tarkka tieto ja lämmityksen ohjaus auttavat myös tehostamaan huoltoa ja välttämään turhia käyntejä.

Toisaalta mittaustiedon avulla on havaittu ylilämmitettyjä kohteita, joissa keskimääräinen sisälämpötila on lämmityskaudella 24-25 °C ja kuumimmat huoneistot jopa 30 °C. Tavoitteiden mukaisia sisälämpötiloja haetaan lämmitystä hitaasti muuttamalla, jotta asukkaat tottuvat matalampiin lämpötiloihin. Näissä taloissa voidaan päästä huomattavaankin lämmönsäästöön, kun muistetaan arvio että 1 °C sisälämpötilan lasku säästää 5 % lämmitysenergiassa. Lisäksi järjestelmän odotetaan laskevan kaukolämmön huipputehontarpeita ja vesivirtoja, sekä parantavan jäähtyvyyttä. Tämän suuntaisia tuloksia on jo saatu, ja näitä arvioidaan vielä tulevalla lämmityskaudella.

Lämpimän viime kesän myötä saatiin myös mielenkiintoista tietoa lämpötiloista hellekaudella. Asuntojen lämpötilat nousivat monissa taloissa keskimäärin jopa yli 27 °C, kuumimpien huoneistojen ylittäessä 30 asteen rajan. Tämä on hyödyllistä tietoa asumismukavuuden ja sisäilmaston kehittämiseen, sekä mietittäessä jäähdytysratkaisujen tarpeellisuutta. Lämpötilojen ohella anturit mittaavat asuntojen kosteutta, ja näin on muutamassa kohteessa todettu kosteuksien nousua. Tämä yleensä aiheutuu ilmanvaihdon toimimattomuudesta ja on hyödyllinen mittari kosteusvaurioiden ehkäisemisessä. 

Tähänastisten kokemusten mukaan ratkaisu on toiminut hyvin ja monet sille asetetut odotukset näyttäisivät täyttyvän. Lisää tietoa pilottikohteista kerätään vielä lisää  ja asiakkaidemme kokemuksista kerromme Loimuan sivuilla tai Lämpöblogissa.

Alla esimerkkikohteen (Keski-Suomi) asuntojen lämpötilojen seurantaa Leanheatin pilvipalvelussa. Talvikaudella suurta lämmityksen epätasapainoa, kun taas kesällä sisälämpötilat nousevat jopa 30 asteeseen.