Vanajan voimalaitos

Kaukolämmön tuotantomme päästöt vuonna 2022

Loimuan kaukolämmön tuotannon päästöt vuonna 2022 olivat koko yrityksen tasolla 23 202 tonnia hiilidioksidia ja päästökerroin 34,8 g CO2/kWh. Vuoden takaisesta päästöt nousivat hieman, 1,340 tCO2. Tämän aiheutti turpeen lisääntynyt käyttö, jolla korvattiin huoltovarmuuden vuoksi Ukrainan sodan aiheuttamaa biopolttoainepulaa. Osassa paikkakunnistamme päästömme kuitenkin laskivat edellisestä vuodesta, näin on mm. Hämeenlinnassa jossa päästöt laskivat 7 %:ia edellisestä vuodesta.

Viiden viime vuoden aikana päästöt Loimuan tuotannossa ovat laskeneet huomattavasti eli 69%:ia. Tähän ovat vaikuttaneet tavoitteellinen työ kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa, mm. käyttöönotetut investoinnit uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämiseksi. Näitä olivat mm. Hämeenlinnan Vanajan voimalaitoksen sekä Laukaan lämpölaitoksen uudet kattilainvestoinnit sekä Tikkakosken uusi lämpölaitos.