Vanajan voimalaitos

Kaukolämmön tuotantomme päästöt laskeneet edelleen

Kaukolämmön tuotantomme päästöt jatkavat laskuaan. Vuonna 2021 oman tuotantomme päästöt olivat 21 862 tonnia hiilidioksidia ja päästökerroin 31,8 kg CO2/MWh. Vuoden takaisesta päästömme laskivat yhteensä 10 790 tCO2 ja päästökerroin 23,6 kgCO2/MWh. Tämä vastaa kulutukseltaan n. 1700 kertaa autolla ajelua maapallon ympäri tai 900 suomalaisen kuluttamaa vuotuista CO2-päästömäärää. *
 

Päästömme ovat laskeneet kasvaneesta kaukolämmön tarpeesta ja tuotannosta huolimatta. Tätä on auttanut mm. käyttöönotetut investoinnit uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämiseksi mm. Vanajan uusi kattilainvestointi ja Tikkakosken uusi lämpölaitos.

*Lähde: https://www.openco2.net/fi/co2-muunnin