Hakekasa edessä, voimalaitos näkyy taustalla.

Kaukolämmön päästöt vähenevät, energian vähähiilisyystiekartta piti kirjoittaa uusiksi vuodessa

Lämpöyhtiöiden investoinnit leikkaavat päästöjä nopeammin kuin kukaan osasi ennakoida. Loimualla päästöt ovat voima- ja lämpölaitoksiin tehtyjen investointien vuoksi vähentyneet koko kaukolämpöalaakin nopeammin. Tavoittelemme 100 % hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Nyt julkaistavan energia-alan tiekarttapäivityksen mukaan Suomen koko kaukolämmön tuotannon päästöt tulevat putoamaan noin 80 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2017. Vain alle vuosi sitten valmistuneen vähähiilisyyden tiekartan mukaan vuoden 2030 päästöt arvioitiin tasan kaksi kertaa korkeammiksi. Prosentteina vuoden takainen arvio päästövähenemästä vuoteen 2030 mennessä oli 60. Muutos on merkittävä.

Kaukolämpöyhtiöt ovat uudistaneet viime vuosina järjestelmiään tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Muutos jatkuu ja päästöllisiä polttoaineita korvataan uusiutuvalla ja muuhun kuin polttoon perustuvalla tuotannolla. Päästöt vähenevät erityisen nopeasti vuosina 2021–2024. Näkymä päästöjen vähenemisen aikataulusta on kiristynyt viidellä vuodella sitten kevään 2021: vuoden 2030 ennuste saavutetaankin vuonna 2025, ja vuoden 2035 vastaavasti vuonna 2030. Tärkein taustavaikuttaja on kuluneen vuoden aikana yli kaksinkertaiseksi kohonnut päästöoikeuden hinta.

  • Tiekartan vanheneminen tuli meille kyllä täytenä yllätyksenä, kehitys on nyt niin nopeaa, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä kuvaili liittokokouksessa pitämässään puheessa. – Olemme iloisia ja ylpeitä alan kyvystä reagoida haasteisiin. Samalla tämä haastaa meidät pitämään metsäenergian saatavuudesta entistäkin parempaa huolta, Leskelä jatkoi.

Kaukolämmön tuotannossa ja polttoaineenkäytössä tapahtuneet muutokset ovat kuitenkin johtaneet siihen, että tiekarttaa on jouduttu päivittämään vain vuosi sen valmistumisesta, koska päästöt vähenevät paljon nopeammin kuin osattiin ennakoida. Tiekarttapäivitys julkaistiin Energiateollisuuden virtuaalisessa liittokokousseminaarissa torstaina.

Loimua Oy:n päästöjen väheneminen on alaa vieläkin nopeampaa. Vuoden 2019 tasosta hiilidioksidipäästömme tulevat laskemaan tänä vuonna 70 %:ia. Tavoittelemme aktiivisesti hiilineutraalia lämmöntuotantoa vuodeksi 2030. Olemme polulla jo pitkällä, tänä vuonna pääsemme jo 90 %:in uusiutuvien polttoaineiden osuuteen. Tulevina vuosina selvitämme myös muita lämmöntuotannon tapoja nykyisen tuotantotavan lisäksi ja lopun 10 %:in korvaamiseksi hiilineutraalilla vaihtoehdolla. Vaihtoehtoja on mm. erilaisten biotuotteiden käyttö polttoaineena, ylijäämälämmön hyödyntäminen ja kiertotalous, geoterminen lämpö, lämmön varastointi.

Lisätietoja:
Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry, 050 593 7233
Matti Tynjälä, toimitusjohtaja, Loimua Oy, puh. 040 779 6258