Kaikkia tarvitaan – nyt ja tulevaisuudessa

Energia-asiat ja erityisesti energian eri tuotantomuodot ovat olleet viime aikoina paljon julkisessa keskustelussa.

tyontekijat3_52x8070_300On erinomaisen hyvä, että asioista keskustellaan, mutta valitettavasti keskustelua on monesti leimannut varsin voimakas vastakkainasettelu eri tuotantomuotojen kesken. Julkisessa keskustelussa on usein asetettu vastakkain ns. ”perinteiset” ja ”uudet tulevaisuuden” energian tuotantomuodot. Tämä tuskin johtaa parhaaseen lopputulokseen kenenkään kannalta. Valitettavan usein keskustelusta puuttuu loppuasiakasnäkökulma ja se, mitä asiakkaat oikeasti haluavat.

Tosiasia on, että energiankulutus asukasta kohti on Suomessa Euroopan Unionin suurin, ja tuontienergia kattoi viime vuonna noin 40 prosenttia energian kokonaiskäytöstä. Uskallan väittää, että tarvitsemme kaikkia kotimaamme nykyisiä eri energian tuotantomuotoja niin nyt kuin myös tulevaisuudessa – sijaa on varmasti myös uusille tuotantomuodoille.

Suomalaista energiajärjestelmää on rakennettu monta vuosikymmentä. Sen rakentamisessa on ollut suuri rooli meillä energiayhtiöissä työskentelevillä asiantuntijoilla, sekä luonnollisesti myös asiakkaillamme ja yhteiskunnalla. Asiakkaidemme rooli tulee tulevaisuudessa entisestään korostumaan. Kun asiakkaidemme tarpeet muuttuvat, tulee meidän energiayhtiöiden työntekijöiden löytää näihin muuttuviin tarpeisiin uudet ratkaisut yhdessä heidän kanssaan.

Me Elenia Lämmössä suunnittelemme ja toteutamme kestäviä energiaratkaisuja yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Viime aikoina olemme tehneet uusia avauksia mm. aurinkoenergian hyödyntämisestä. Olemme systemaattisesti nostaneet biopolttoaineiden osuutta tuotannossamme. Viime vuonna niiden osuus oli jo 68 % kaikesta polttoainekäytöstä, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 19 %. Meneekö tämä siis jo viherpesun puolelle? Ei mene. Biopolttoaineiden käyttömme työllistää paikallisesti merkittävän määrän ihmisiä ja raha jää lähialueelle.  Lisäksi asiakkaamme saavat entistä ympäristöystävällisempää lämpöä.

Maailma muuttuu ja kehittyy, niin sen pitääkin. Me Elenia Lämmössä elämme tässä muutoksessa vahvasti mukana ja olemme rakentamassa tulevaisuuden energiaratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.

Kaikkia tarvitaan – nyt ja tulevaisuudessa!

Janne Lamberg