Ilmakuva Junnikkalan Kalajoen sahasta

Junnikkala ja Loimua jatkavat aiempaa yhteistyötä ja solmivat energiantuotannon yhteistyösopimuksen Kalajoen sahalle

Energiantuotanto kokemuksia – Asiakastarina

Junnikkala Oy ja Loimua Oy ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä Junnikkalan Kalajoen sahan energiatuotantoon ja sen kehittämiseen liittyen. Sopimus on jatkoa Junnikkalan ja Loimuan väliselle yhteistyölle Junnikkalan Oulaisten sahalla. Yhteistyösopimuksen mukaan Loimua hankkii Junnikkalan Kalajoen sahan energiantuotantoon sekä kaukolämmön tuotantoon liittyvän tuotantoinfrastruktuurin itselleen. Loimua vastaa jatkossa lämmöntuotannosta Kalajoen sahalla ja toimittaa Junnikkalan lisäksi lämpöä myös Kalajoen Lämmön kaukolämpöverkkoon.

Loimua tuottaa jatkossa lämpöä Kalajoen sahalle avaimet käteen -periaatteella. Samanaikaisesti Kalajoen Lämmöstä tulee Loimualle merkittävä asiakas, kun sahan alueella sijaitsevilla lämpölaitoksilla tuotetaan merkittävä osa Kalajoen Lämmön asiakkaiden kaukolämmön tarpeesta.

Loimuan ja Junnikkalan yhteisenä tavoitteena on kehittää lämpölaitosten energiantuotantoa automaatiojärjestelmillä sekä uusilla optimointityökaluilla, joiden tarkoituksena on mahdollistaa energiatehokkuuden parantaminen ja tuotantokustannusten alentaminen.

Junnikkalan ja Loimuan kumppanuus nähdään keinona kehittää entistäkin kustannustehokkaampaa lämmöntuotantoa Kalajoen sahan ja Kalajoen Lämmön tarpeisiin, mikä mahdollistaa kilpailukykyiset kaukolämmön hinnat kalajokisille myös tulevaisuudessa.

Junnikkala toimittaa biopolttoaineet Kalajoen lämpölaitoksille

Junnikkala ja Loimua ovat sopineet myös polttoaineen hankintayhteistyöstä, jonka mukaan Junnikkala toimittaa Loimuan Kalajoen lämpölaitoksilla käytettävät biopolttoaineet. Biopolttoaineet ovat Junnikkalan puunhankinnassa ja sahaustoiminnassa syntyviä sivutuotteita, joiden hyödyntäminen mahdollistaa lähes hiilineutraalin kaukolämmön tuotannon ja tukee siten myös Suomen ilmastotavoitteita.

Junnikkala ja Loimua syventävät kumppanuuttaan energiantuotannossa

Junnikkalan ja Loimuan välinen kumppanuus juontaa juurensa vuoteen 2021, jolloin osapuolet sopivat yhteistyöstä Junnikkalan Oulaisten sahan lämmöntuotannon kehittämiseen ja biopolttoaineiden toimitukseen sekä kaukolämmön tuotantoon liittyen. Osapuolten välinen yhteistyö on ollut menestyksekästä, ja Junnikkala näkee Loimuan erinomaisena kumppanina myös Kalajoen sahan energiantuotannon ulkoistushankkeessa.

– Loimua on ollut meille erittäin hyvä kumppani Oulaisten sahalla, ja olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhömme. Uskomme vahvasti, että yhdessä Loimuan kanssa pystymme pitkäjänteisesti kehittämään myös Kalajoen energiantuotannosta entistä kilpailukykyisempää. Odotammekin innolla, että pääsemme syventämään yhteistyötämme ja siten keskittymään paremmin ydinliiketoimintaamme, kommentoi perheomisteisen Junnikkalan toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.

– Junnikkalan Kalajoen sahan energiantuotannon hankinta on meille tärkeä investointi, jolla varmistetaan niin sahan kuin Kalajoen Lämmön lämmöntuotannon jatkuvuus ja kehittäminen. Junnikkalan kanssa tehty yhteistyö on toiminut erittäin hyvin, ja olemme iloisia, että asiakas arvostaa osaamistamme ja yhteistyömme nyt tiivistyy entisestään. Tavoitteenamme on täysin hiilineutraali lämmöntuotanto, josta myös Junnikkalan saha ja kalajokiset kaukolämmön käyttäjät tulevat hyötymään, kertoo Loimuan teollisuuden energiapalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Henrik Vasama.

Lisätietoja:
Junnikkala Oy, toimitusjohtaja Kalle Junnikkala, puh. 050 051 4884, kalle.junnikkala@junnikkala.com
Loimua Oy, liiketoimintajohtaja, teollisuuden energiapalvelut Henrik Vasama, puh. 050 381 2173, henrik.vasama@elenia.st.generax.io