Jäähtyvyys rahanarvoiseksi hyödyksi

On tärkeää, että lämmitystä ja lämmintä käyttövettä on saatavilla tasaisesti ja varmasti. Kaukolämmön suhteen olennaista on luonnollisesti lämmöntoimittajan toimitusvarmuus, mutta yhtä lailla myös toimiva ja oikein säädetty lämmityslaitteisto asiakaskiinteistöissä.  Toimivasta laitteistosta merkkinä on hyvä kaukolämpöveden jäähtyvyys, joka tarkoittaa kiinteistöön tulevan ja sieltä lähtevän kaukolämpöveden lämpötilaeroa. Se kuvastaa, kuinka hyvin kiinteistön lämmityslaitteisto osaa siirtää lämpöä kaukolämpövedestä kiinteistön sisäilman ja käyttöveden lämmitykseen. Kaukolämmön jäähdytystä kannattaa seurata, sillä kun laitteet toimivat oikein ja säädöt ovat kohdillaan, voit säästää selvää rahaa.

Jos kiinteistön lämmitysjärjestelmä (kaukolämpölaitteisto, lämmityspiirit ja myös ilmanvaihto) ei jostain syystä toimi hyvin ja tasapainoisesti, kaukolämpöveden energia ei tule tehokkaasti kiinteistön käyttöön. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi epätasaisia lämpötiloja huoneistoissa, energiahäviöitä (ja siten suurempia energiakustannuksia) sekä laitteiston liikarasitusta ja lyhempää käyttöikää (kierrätettävän veden määrän ollessa turhan suuri).

Miten voin vaikuttaa jäähtyvyyteen?

  • Tarkistuttamalla, että kaukolämpölaitteistossa on säädöt kohdillaan
  • Tasapainottamalla patteriverkoston ja huolehtimalla pattereiden toiminnasta
  • Vaihtamalla elinkaarensa päässä oleva kaukolämpölaitteisto uuteen
  • Pyytämällä laitteistolle ja patteriverkostolle tarkastuksen ja tarvittaessa tilaamalla huollon