Stora Enso Heinola

Heinola lämpiää vastuullisesti Stora Enson prosessilämmöllä

Heinolan kaukolämpö tuotetaan pääasiassa paikkakunnalla toimivan Stora Enson flutingtehtaan tuotantoprosessissa syntyvällä lämmöllä. Loimua huolehtii lämmön jakelun tehtaalta Heinolan asiakkailleen.  Loimuan varalämpökeskuksilla varmistetaan lämmön jakelu esim. tehtaan huoltoseisakkien aikana sekä kovimmilla talvipakkasilla.

Heinolan flutingtehdas on yksi niistä viidestä Stora Enson Suomen tehtaasta, jonka prosessilämpöä hyödynnetään kaukolämpönä. Lämpöä syntyy prosessien eri vaiheissa ja suurin osa tästä lämmöstä pyritään hyödyntämään omassa tuotannossa. Heinolan kaukolämpöasiakkaiden kuluttamasta kaukolämmöstä on noin 95 % lähtöisin Stora Enson flutingtehtaalta.

Tehtaan tuotannossa tarvitsema energia tehdään mahdollisimman pitkälle biopolttoaineita hyödyntäen. Tämä tuotetaan jäljitettävissä olevasta, vastuullisesti hoidetusta metsästä syntyisin olevasta raaka-aineista. Tehtaalla on myös bioreaktori, joka tuottaa jätevedestä biokaasua poltettavaksi. Stora Enso myös kehittää jatkuvasti eri keinoja pienentääkseen fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja Heinolan tehdas kokonsa puolesta on ollut paikka, jossa uusia menetelmiä voidaan testata. Tänä vuonna mm. aloitetaan testaus, jossa biolietteestä tehdään biopolttoainetta tehtaan käyttöön.

Yhteistyö perustuu vastuullisuuteen

Loimuan kumppanuudet lämmön ostossa perustuvat aina pitkäaikaisiin sopimuksiin vastuullisten toimijoiden kanssa. ”Kumppanuutemme perustana ovat turvallisuus, luotettavuus ja ympäristöstä huolehtiminen. Tämä tarkoittaa molemminpuolista korkeatasoista vastuullisuutta.”, avaa Loimuan operatiivinen johtaja Janne Lamberg yhteistyön perusteita ja jatkaa: ”Heinolassa yhtiöidemme yhteistyön ansiosta on voitu keskittää Heinolan kaukolämmön tuotanto yhteen paikkaan Stora Enson flutingtehtaalle, mikä on kokonaistaloudellisesti sekä yhteiskunnan kannalta erinomainen ratkaisu.”
”Omasta näkökulmasta näen Loimualla olevan samat periaatteet ja strategiat asioista kuin meillä. Pelaamme siten ns. samoilla korteilla. Yhteistyöstä ei ole muuta kuin hyvää kerrottavaa. Olemme näin pitkään tehneet yhteistyötä näin hyvällä tuloksella”, toteaa Heinolan flutingtehtaan johtaja Katja Metsäranta. 

Stora Enson vastuullisuustyö perustuu kunniahimoisiin tavoitteisiin. Yhtiön pääraaka-aine puu on avainroolissa fossiilisten raaka-aineiden sekä muovin korvaajana. Heinolan tehdas on osa yhtiön Packaging Solutions -divisioonaa, jossa kehitetään muovia korvaavia pakkausvaihtoehtoja jatkuvasti. Tällaisesta hyvä esimerkki on yrityksessä tehtävät EcoFishBoxit, jolla voidaan korvata perinteisesti käytetyt styroksilaatikot kalojen kuljettamisessa. Kaikkiaan Heinolan tehtaalla valmistettava aalloituskartonki menee pääasiassa ns. vaativiin pakkauksiin, kuten kestäviin hedelmälaatikoihin.

Yhteistyö tuo hyötyjä kaikille

Sen lisäksi, että Stora Enso siis lämmittää Heinolassa ns. koko kylän, se on myös kaupungin yksi suurimmista työnantajista. Tehtaalla on töissä n. 230 henkeä ja välillisesti työllistävä vaikutus on vielä suurempi. Yritys näkee merkittävänä kaupungin biotalouteen tähtäävät hankkeet ja haluaa olla mukana niitä kehittämässä. Biotalouden edistämistä on myös yhteistyö Loimuan kanssa ja heinolalaisten lämmittäminen kiertotalouden parhaita käytäntöjä hyödyntäen tehtaan prosessilämmöllä.
”Yhteistyö Loimuan ja Stora Enson kesken on toiminut jo lähes neljäkymmentä vuotta. Olemme pystyneet luomaan yhdessä hyvin toimivan kokonaisuuden, jossa on huomioitu kummankin yrityksen sekä Heinolan kaukolämpöasiakkaiden tarpeet”, tiivistää Janne Lamberg. Yhteistyö tarjoaa kummallekin yhtiölle mahdollisuuden merkittäviin energiansäästötoimenpiteisiin ja takaa heinolalaisille erittäin vastuullisesti tuotettua, toimintavarmaa lämpöä ympäri vuoden.