Energiansäästöviikon logo

Hämeenlinnan kaupunki ja Loimua haastavat koulut energiansäästökilpailuun

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään viikolla 41, 11.–17.10. Hämeenlinnan kaupunki ja Loimua haluavat kannustaa energiansäästöviikon viettoon ja haastavat kaikki Hämeenlinnan peruskoulut mukaan energiansäästökilpailuun kyseisellä viikolla. Kaksi eniten energiaa säästänyttä koulua saa 500 euron palkinnon kestävän kehityksen työn kehittämiseksi koulussa.

Rakennusten energiankulutus merkittävä päästölähde

Hämeenlinnassa rakennusten energiankäyttö tuottaa noin 40 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmastopäästöjen vähentämiseksi pääroolissa ovat uusiutuvat energianlähteet, fossiilisista polttoaineista luopuminen sekä energiatehokkaat järjestelmät ja ohjaukset. Jokainen voi myös omalla toiminnallaan vaikuttaa energiankulutukseen, joten myös käyttäytymistavan muutokset ovat tärkeä osa energiatehokkuutta.

Hämeenlinnan kaupunki on myös mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on 7,5 % energiansäästö vuosina 2020–2025. Sopimuksessa on mukana kaupunginorganisaatio sekä merkittävimmät kaupungin omistamat yhtiöt. Energiaviestintä- ja neuvonta ovat myös merkittävässä roolissa.

”Lapset ja nuoret ovat hyvin tietoisia ympäristöasioista. Toivomme tempauksen innostavan lapsia ja nuoria pohtimaan energiankulutustaan ja miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen.”, kertoo kaupungin energia-asiantuntija Jenni Ukkonen.

Loimualla tavoitteena hiilineutraalius jo vuonna 2030

Myös Loimua on sitoutunut vähentämään omia ilmastopäästöjään ja yrityksen tavoitteena on olla täysin hiilineutraali jo vuonna 2030. Päästöjä vähennetään mm. tuottamalla lämpöä jo nyt pääosin biopolttoaineilla sekä hyödyntämällä teollisuuden prosesseissa syntyvää hukkalämpöä kaukolämmön tuotannossa. Myös kuluttajien energiankulutus on merkittävässä roolissa ja Loimua tarjoaa useita palveluja, jotka auttavat energian tehokkaassa käytössä mm. kulutusseurannan ja lämmön optimoinnin avulla.

“Olemme sitoutuneet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. Se edellyttää meiltä jatkuvan parantamisen mukaisia toimenpiteitä liittyen energian käyttöön ja sen tehostamiseen. Nämä kaikki ovat hyödyksi asiakkaillemme sekä ympäristölle. Valtaosa Hämeenlinnan kouluista myös lämpenee Loimuan kaukolämmöllä ja haluammekin innostaa koulut mukaan energiansäästöön”, kertoo Loimuan viestintäpäällikkö Hanna Sauroja

Lisätietoja

Valtakunnalliset energiansäästöviikon sivut

Vinkkejä koulun energiansäästöön Motivan sivuilla

Lisätietoa Loimuan vastuullisuustyöstä www.elenia.st.generax.io/vastuullisuus

Jenni Ukkonen, energia-asiantuntija, jenni.ukkonen@hameenlinna.fi