Hämeenlinnan kaukolämpö todellisuudessa Suomen keskitasoa

Kiinteistöliiton indeksitaloihin liittyvä vertailu asumiskustannuksista eri paikkakunnilla on jälleen julkaistu. Vertailu ei edelleenkään anna totuudenmukaista kuvaa Hämeenlinnan kaukolämmön todellisesta hinnasta. Energiateollisuus tekee omaa hintavertailuaan kaukolämmön hinnasta eri paikkakuntien välillä. Hämeenlinnassa kaukolämmön hinta on Energiateollisuuden julkaiseman hintatilaston mukaan rivi- ja kerrostaloissa Suomen kaukolämpöverkkojen keskitasoa.

Kiinteistöliiton indeksitalovertailu on hyvä ja tärkeä selvitys liittyen taloyhtiökustannuksiin, mutta valtakunnallisilla tilastomenetelmillä saadut tulokset eivät aina kaikilta osin vastaa todellisuutta. Yksikään Kiinteistöliiton indeksitalon kaltainen asiakkaamme ei maksa kaukolämmöstä niin paljon kuin esitetty indeksitalo. Todellinen kaukolämmön kustannus on näissä taloissa noin 5% alhaisempi.

Vertailuissa ei huomioida myöskään millään tavalla tuotteen laatua liittyen mm. toimitusvarmuuteen, uusiutuvan energian käyttöön sekä kaukolämpöasiakkaille tarjottaviin maksuttomiin palveluihin kuten lämpökatselmukset, sähköinen kulutusseurantapalvelu, 24/7 vikapalvelu jne. Näiden laatukriteerien osalta hämeenlinnalainen kaukolämpöasiakas saa rahalleen enemmän vastinetta kuin monella muulla paikkakunnalla.

Tämän lisäksi olemme omatoimisesti ja asiakkaan pyynnöstä laskeneet kaukolämmön perusmaksua eli sopimusvesivirtaa reilusti yli tuhannessa kohteessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näin asiakkaan tekemät energiatehokkuustoimet tai energiaremontit ja lämmönvaihtimen vaihdot näkyvät myös perusmaksun suuruudessa.