Hämeenlinnan asuntojen taloyhtiö Turuntie 1:ssa

Hämeenlinnan Asunnot saivat mielenrauhaa Lämpöluotsi Valvomo-palvelulla

Valvontaan ja etäohjaukseen liittyvien palveluidemme piirissä on jo yhteensä yli 50 kiinteistöä. Ensimmäisten joukossa Lämpöluotsi Valvomo -palvelun pilottikäyttäjäksi lähti mukaan Hämeenlinnan Asunnot. Hämeenlinnan Asunnot on vuokra-asuntoja tarjoava Hämeenlinnan kaupungin tytäryhtiö, joka tarjoaa kohtuuhintaista vuokra-asumista alueella.

Hämeenlinnan Asunnot lähti pilotoimaan Lämpöluotsi Valvomo-palveluamme kohteissa, joissa on käytössä monimutkaisempaa tekniikkaa, kuten maalämpö, vesi-ilmalämpöpumppu ja poistoilmanlämmöntalteenotto. Yhtiön tavoitteena palvelulle on kiinteistöpäällikkö Tuomas Mikkolan mukaan se, että sillä saada toimintavarmuutta sekä mielenrauhaa. ”Varmuutta siitä, että laitteet toimivat oikein ja kuten ne on suunniteltu toimimaan.”

Valvomo-palvelun etuna Tuomas Mikkola näkeekin laitteiden toiminnan varmistamisen lisäksi sen, että niiden toiminta ei jää pelkästään kiinteistön omistajan ja huoltoyhtiön tarkkailun alaiseksi. Tärkeää on, että mahdollisiin ongelmiin päästään puuttumaan jo ennakoidusti tai viimeistään heti ongelman ilmetessä. Tällöin vikatilanteitakin tulee harvemmin ja vika-ajat jäävät lyhyemmiksi.

Mikkola kiittelee, että yhteistyö Loimuan Valvomon yhteistyöhenkilöiden kanssa on ollut joustavaa ja se on näyttäytynyt aktiiviselta. Toiminta ongelmatilanteissa on ollut riittävän nopeaa ja ongelmia on ratkaistu hyvässä aikataulussa.  Lämpöluotsi Valvomon yhteistyökumppanit ovat käyneet yhteydenpitoa myös suoraan huoltoyhtiön kanssa, jolloin kiinteistön omistajan ei ole tarvinnut puuttua kaikkiin tapahtumiin.

Ison kiinteistömassan omistajalla ei usein ole liikaa resursseja yksittäisten kiinteistöjen ja niiden toiminnan seurantaan. Tästä syystä Mikkola pitää erittäin tärkeänä Valvomo-palvelun antamaa takuuta, että lämmitysjärjestelmä toimii kaikissa kohteissa. Lisäksi järjestelmä tuo esiin myös mahdolliset kehittämiskohteet. ”Tiedon ja erityisesti pilkotumman tiedon saaminen kiinteistöistä helpottaa päätöksentekoa ja kiinteistöjen hallintaa”, kiteyttää Tuomas Mikkola.

”Kiinteistöjen hallinta on päivittäistä työtä ja tekniikka menee jatkuvasti monimutkaisemmaksi, jolloin kiinteistöjen huolinta käy haastavammaksi myös huoltoyhtiöille. Tällöin kolmannen osapuolen apu järjestelmien hallinnassa helpottaa kaikkia osapuolia.”, toteaa Tuomas Mikkola ja jatkaa: ”Suomen olosuhteissa lämmitysjärjestelmien toimivuuden takaaminen on ensiarvoisen tärkeää kiinteistön omistajalle. Siksi asiaan paneutuvan, vakaan ja paikallisen toimijan kanssa uskomme pystyvämme rakentamaan pitemmän aikavälin toimintaa. ”

Mikkola lähettää myös terveisiä Loimualle Valvomo-palvelun kehittämiseen liittyen. ”Palveluun liittyen kehitysajatuksena voisi olla yksinkertaistettua automaattiraportointia kohteista ja sen tapahtumista, esim. kuukausi- tai kvartaalitasolla. Tällöin omistaja saisi selkeän kuvan kiinteistönsä tapahtumista ja pystyisi kenties ennakoimaan tulevaa.”

Tietoa asiakkaasta: Hämeenlinnan Asunnoilla on n. 2300 vuokra-asuntoa 115 kohteessa Hämeenlinnan kantakaupungissa ja sitä ympäröivissä taajamissa (Renko, Hauho, Tuulos, Lammi, Iittala). Kiinteistöt koostuvat kerros- ja rivitaloista. Näissä lämmitysmuotoina on useissa kaukolämpö, mutta käytössä on myös huoneistokohtaista sähkölämmitystä sekä öljy-, maakaasu- ja uusiutuvan energian kohteita (maalämpö, ilma-vesilämpöpumppu, poistoilmanlämmöntalteenotto). Hämeenlinnan Asunnoilla on käytössään myös Lämpöluotsi Älykäs -palvelu, jossa tekoälyn avulla optimoidaan asuntojen lämpötilaa ja pyritään löytämään energiatehokkain tapa lämmittää.