sahan tuotannon sivujakeita lämmön tuotantoon

FM Timber ja Loimua yhteistyöhön Pihtiputaan sahan energiantuotannossa

FM Timber Oy ja Loimua Oy ovat solmineet pitkäaikaisen energiantuotannon yhteistyösopimuksen Pihtiputaan sahalle alkaen 29.12.2023. Yhteistyösopimuksen myötä Loimua hankkii FM Timberin Pihtiputaan sahan energiantuotantoon ja kaukolämmön tuotantoon liittyvän tuotantoinfrastruktuurin itselleen. Loimua vastaa jatkossa Pihtiputaan sahan lämmöntuotannosta, sahan lämpölaitosten käyttö- ja kunnossapitotehtävistä sekä toiminnan kehittämisestä. Sahan lisäksi lämpöä tuotetaan myös Pihtiputaan kunnan kaukolämpöverkkoon.

FM Timber toimittaa sahan lämpölaitoksilla käytettävät biopolttoaineet Loimualle. Biopolttoaineet ovat FM Timberin puunhankinnassa ja sahaustoiminnassa syntyviä sivujakeita, joiden hyödyntäminen mahdollistaa hiilineutraalin lämmöntuotannon ja tukee siten myös ilmastotavoitteiden toteutumista.

Pihtiputaan sahan lämpölaitokset liitetään Loimuan keskusvalvomoon, josta käsin tuotantoa valvotaan ja optimoidaan ympäri vuorokauden.

”Yhteistyö tukee suunniteltuja kasvutavoitteitamme ja antaa meille mahdollisuuden keskittyä paremmin ydinliiketoimintaamme sekä vahvistaa sitä. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme yhteistyössä osaavan energiakumppanin kanssa kehittämään toimintaamme”, kommentoi FM Timberin toimitusjohtaja Sami Kähärä.

”Olemme innoissamme yhteistyöstä ja mahdollisuudesta kehittää FM Timberin sahan sekä Pihtiputaan kaukolämmön energiantuotantoa. Sivujakeiden hyödyntäminen energiantuotannossa ja täten hiilineutraalin lämpöenergian toimittaminen vastaa hienosti myös kiertotalouden vaateisiin”, kertoo Loimuan teollisuuden energiapalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Henrik Vasama.

Lisätietoja:

FM Timber Oy, toimitusjohtaja Sami Kähärä, 040 761 4150, sami.kahara@fmtimber.fi

Loimua Oy, liiketoimintajohtaja, teollisuuden energiapalvelut Henrik Vasama, puh. 050 381 2173, henrik.vasama@elenia.st.generax.io

FM Timber Oy on merkittävä toimija Suomen sahateollisuudessa, joka harjoittaa mekaanista puunjalostusta kolmella paikkakunnalla: Pihtiputaalla, Pyhännällä ja Kiihtelysvaarassa. Yritys on Perustettu 1997 ja liikevaihto on 50 milj. euroa. Viennin osuus on 80 % ja tärkeimmät markkina-alueet ovat Aasia, Pohjois- Afrikka, Keski- Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Työntekijöitä FM Timberillä on 80.

Vuonna 2020 FM Timberillä käynnistettiin uusi kehitysohjelma, jossa esimerkiksi Pihtiputaan sahalle investoidaan uusi 10 MW lämpökeskus, 100 000 m3 lisää kuivauskapasiteettia ja kameralajittelu. Yhtiön Pyhännän sahalle investoidaan pienemmän tukin sahaukseen erillinen Veistolinja. Molempien sahojen tuotantomäärä on tarkoitus kaksinkertaistaa lähivuosien aikana.

Loimua Oy tuottaa kaukolämpöä ja myy sekä jakelee kaukolämpöä ja maakaasua. Näiden lisäksi tarjoamme energia-, valvomo-, käyttö- sekä kunnossapitoratkaisuja kiinteistöille sekä teollisuudelle.
Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme, lisäämällä hukkalämpöjen hyödyntämistä ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Loimualla on 85 000 lämmitys- ja jäähdytyspalvelujen loppuasiakasta Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa. www.elenia.st.generax.io