Karoliina hakekasan luona.

Energiapuu työllistää ja vahvistaa kansantaloutta

Elenia Lämmön energiatuotannon raaka-aine on vuosikymmenessä muuttunut fossiilisista pääasiassa puupohjaiseksi.

Elenia Lämmön energiantuotannosta valtaosa on lämmöntuotantoa eli kaukolämpöä koteihin, konttoreihin, kauppoihin ja teollisuuteen. Käytämme kotimaista energiapuuta kahdeksassa lämpölaitoksessa ja yhdessä voimalaitoksessa Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tuottamastamme kaukolämmöstä 70 prosenttia syntyy puusta, kun koko maan lämmöntuotannosta puupohjaista on 36 prosenttia. Kaikki käyttämämme puu on metsäteollisuudelle kelpaamatonta raaka-ainetta kuten teollisuuden sivutuotteita ja nuoren metsän kunnostuskohteista syntyvää puuta.

Elenia Lämmön noin 300 000 puukuution energialla voisi lämmittää noin 60 000 kotia.

Puu ylös, fossiiliset alas

Lisäämme jatkuvasti energiapuun hyödyntämistä ja vähennämme samalla fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Kaasun osuus oli vuonna 2007 noin 70 prosenttia energiaraaka-aineestamme ja puun noin 30 prosenttia, nyt luvut ovat toisinpäin.

Suomessa on hyvin puuta tarjolla. Alueellisia eroja toki on jonkin verran, riippuen muun muassa energiapuuta käyttävien laitosten määrästä alueella. Metsänhoitotarpeita on merkittävästi sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Hämeessä, joten potentiaali energiapuun saatavuuden osalta on hyvä. Tarvitaan vain lisää aktiivisuutta metsien hoitoon.

Energiayhtiölle on tällaisessa markkinassa ensiarvoisen tärkeää, että yhteistyö puuntoimittajan kanssa sujuu kitkatta. Kehitämme yhteistyössä menetelmiä ja toimintatapoja, joilla voimme mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää erilaisia energiapuulajikkeita.

Puu on puhdasta ja kotimaista

Energiapuuta Suomessa riittää. Yksin nuorten metsien harventamisessa on yli miljoonan hehtaarin hoitorästi, joka nykymenolla kasvaa hyvää vauhtia. Energiapuun hyödyntämisessä on paljon potentiaalia, jolla voisimme huomattavasti parantaa kansantalouttamme, kehittää aluetaloutta ja tuottaa energiaa vähemmillä päästöillä.

Puu on päästöjen osalta kaikin tavoin fossiilisia polttoaineita parempi raaka-aine.  Puuta poltettaessa savukaasujen poisto tehdään savukaasupesurilla, joka puhdistaa tehokkaasti leijupeti- ja arinakattiloiden savukaasut. Pesurista saadaan pienhiukkaset kiinni ja sen lisäksi savukaasuista hyödynnetään merkittävä määrä lämpöä.

Kotimaisen puuenergian käytöllä on merkittävät työllistämisvaikutukset. Yksin Elenia Lämmön käyttämän energiapuun vaikutus on 150 henkilötyövuotta. Energiapuun käyttö tukee erityisesti aluetaloutta ja alueiden työllisyyttä – se tarkoittaa vaikutuksia noin sadan kilometrin säteelle energiapuun käyttöpaikasta eli lämpölaitoksesta.

Energiapuun korjuu parantaa metsien tuottoa, kun puilla on korjuun jälkeen paremmin tilaa kasvaa. Terve metsä tuottaa omistajalleen huomattavasti paremmin kuin hoitamaton.

Lisätehoja korjuuseen ja kuljetuksiin

Kansantalouden kannalta energiapuun vaikutus on kaksinkertainen: säästämme fossiilisiin tuontipolttoaineisiin kulutetut eurot, kun energiaraaka-ainetta ei tarvitse ostaa ulkomailta. Samalla maksamme kotimaisesta raaka-aineesta kotimaiselle toimijalle, mikä työllistää veroja maksavia suomalaisia metsäalan ammattilaisia.

Olemme päässeet energiapuun hyödyntämisessä hyvään vauhtiin, mutta tehtävää on vielä paljon. Hoitorästien hyödyntämisen lisäksi tehokkuutta voidaan parantaa erityisesti nuorten metsien korjuutavoissa. Osaajia tarvitaan lisää, jotta saamme energiapuuta lisää markkinoille. Kehittämistarpeista huolimatta on syytä muistaa, että olemme kansainvälisesti erittäin pitkällä puuenergian hyödyntämisessä.

Karoliina Kärkäs

Kirjoittaja on Elenia Lämpö Oy:n hankintapäällikkö.

Kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa avaamme puun energian käytön ja nuorten metsien hoidon merkitystä. Blogisarja on tehty yhteistyössä L&T Biowatin kanssa.