Vanajan voimalaitos

Energiantuotannon ulkoistamista puoltavat kustannussäästöt ja vastuullisuus

Ydinbisnekseen vapautuu pääomaa ja resursseja, kun teollisuusyrityksen energiantuotannon hoitaa toimintaan erikoistunut palveluntuottaja.

–Ammattitaito, käytettävyys ja luotettavuus korostuvat, kun esimerkiksi prosessiteollisuuden yritys päättää ulkoistaa energiantuotantonsa, sanoo teollisuuden energiapalveluiden liiketoimintajohtaja Henrik Vasama. Myös prosessien ohjauksessa ja optimoinnissa sekä mm. vastuullisuusraportoinnissa hyödynnettävän datan merkitys kasvaa koko ajan.

Toimintaympäristön haasteet ja osaamisen voi ulkoistaa

Käyttöhyödykkeiden hintaheilahtelut, kiristyvät viranomaisvaatimukset, investointipaineet – etenkin paljon energiaa käyttävissä yrityksissä energiantuotannon ulkoistaminen kannattaa.

–Yksi merkittävimpiä hyötyjä on tuotantovarmuudesta huolehtivien resurssien moninkertaistuminen. Osaamisemme takaa asiakkaalle luotettavan energiapalvelun, joka parantaa energiatehokkuutta sekä pienentää tuotannollisia ja taloudellisia riskejä. Korkea käytettävyys taataan 24/7 etävalvonnalla, päivystysringeillä ja ennakoivalla kunnossapidolla.

Raha voi liikkua molempiin suuntiin

–Energia-alan asiantuntijuuden lisäksi tarjoamme asiakkaalle iskukykyä ja euroja, tiivistää Vasama ulkoistamisen hyötyjä: Järkevästi hinnoiteltu, kiinteähintainen palvelu säästää kustannuksia ja ydinliiketoimintaan vapautuva pääomaa lisää yrityksen kilpailukykyä. Tarvittaessa Loimua voi ostaa asiakkaan energiantuotantolaitoksen tai rakentaa uuden räätälöidyn energiaratkaisun.

Monien yritysten v. 2030–2035 hiilineutraaliustavoitteet luovat investointitarpeita mm. energiainfraan, jolloin kiinteähintainen kokonaispalvelu on huoleton ratkaisu. Asiakas voi hyödyntää myös Loimuan lainsäädännöllistä osaamista mm. vastuullisuusraportoinnissa, päästökauppa- tai ympäristölupa-asioissa.

Vastuullisesti tuotettua energiaa varastoon

Loimualla on 17 kaukolämpöverkkoa, joissa se voi hyödyntää asiakasyrityksiltä ostettua hukkalämpöä. Hämeenlinnassa yritys toimii SSAB:n kumppanina hukkalämpöjen hyödyntämishankkeessa, ja energiantuotantonsa Loimualle ovat ulkoistaneet mm. Koskisen Oy:n saha Kärkölässä, FM Timber Oy Pihtiputaalla sekä Junnikkala Oy:n sahat Kalajoella ja Oulaisissa.

–Kalajoella vastaamme Junnikkalan sahan lämmöntuotannosta, lämpölaitosten ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Lämpöä tuotetaan hiilineutraalisti sahan sivujakeilla ja sitä riittää toimitettavaksi myös Kalajoen kaupungin kaukolämpöverkkoon.

Loimuan lämmönlähteistä noin 90 % on uusiutuvia. Tulevaisuudessa myös teollisuuden energiantuotanto tulee sähköistymään yhä enemmän, jolloin mm. sähkökattilat, lämpöpumppuratkaisut ja hukkalämpöjen hyödyntäminen sekä erilaiset energian varastointiratkaisut yleistyvät.
–Osaavan kumppanin avulla näistä saadaan räätälöityä aina optimaalisin ratkaisu kunkin yrityksen tarpeisiin, summaa Vasama.