Miehet seisovat tehtaan edessä ja keskustelevat

Energia- ja resurssitehokkuutta hukkalämpöjen hyödyntämisellä

Hukkalämmöissä iso valtakunnallinen hyödyntämispotentiaali

Teollisessa tuotannossa syntyy erilaisissa prosesseissa paljon lämpöenergiaa, joka on mahdollista ottaa talteen ja hyödyntää eri käyttötarkoituksiin. Motiva on arvioinut, että teollisuudessa syntyy Suomessa vuosittain noin 4 TWh taloudellisesti hyödynnettäviä hukkalämpöjä, mikä vastaa noin 10 % kaukolämmön vuosittaisesta kokonaistuotantovolyymistä Suomessa. Hukkalämpöjen hyödyntämisellä voidaan siis parantaa merkittävästi energia- ja resurssitehokkuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Loimualla hukkalämpöjen hyödyntämisellä pitkät perinteet ja merkittävät hyödyt

Loimualla on valtakunnallisesti 16 kaukolämpöverkkoa ja tällä hetkellä useaan niistä toimittaa yhdeksän eri teollista yhteistyökumppaniamme omissa prosesseissaan syntyviä hukkalämpöjä. Osassa kaukolämpöverkoistamme yhteistyökumppani toimittaa lähes kaiken asiakkaidemme tarvitseman lämpöenergian. Vuositasolla yhteistyökumppanimme toimittavat Loimualle noin 300 000 MWh lämpöenergiaa, mikä vastaa noin kolmasosaa vuosittaisesta asiakkaillemme toimittamastamme lämpöenergian kokonaisvolyymistä.

Tästä ostetusta lämmöstä hukkalämpöä tällä hetkellä on n. 36 %:ia joka muuten menisi sananmukaisesti hukkaan taivaalle tai vesistöihin. Kestävän ja ilmastoystävällisen lämmöntuotannon ytimessä ovat hukkalämpöjen hyödyntäminen – siitä kiittävät niin ilmasto kuin asiakkaammekin.

Useiden teollisten yhteistyökumppaneiden kanssa meillä on jo useamman vuosikymmenen pituinen yhteistyö hukkalämpöjen hyödyntämisessä. Tämä yhteistyö on hyödyntänyt myös merkittävästi meidän yhteistyökumppaneita ja osaltaan tukenut paikallisten teollisten yhteistyökumppaneiden liiketoimintaedellytyksiä sekä kilpailukykyä  – unohtamatta energia- ja resurssitehokkuutta.

Tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmä on joustava myös kaukolämpöasiakkaille

Kaukolämpöjärjestelmät ovat kehittyneet ja kehittymässä entistä joustavammaksi ja dynaamisemmiksi. Hybridijärjestelmien yleistymisen myötä osa Loimuan asiakkaistakin tulee toimittamaan kiinteistökohtaisista lämmitysjärjestelmistä hukkalämpöä kaukolämpöverkkoihimme hyödynnettäväksi.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa energia- ja resurssitehokkuudella on merkittävä rooli ja uskon, että meillä on vielä paljon hyödyntämätöntä poteniaalia myös hukkalämpöjen hyödyntämisessä.

Aurinkoista kesän jatkoa.