Elenia Lämpö uskoo uusiutuviin polttoaineisiin

Bioenergialla ilmastonmuutosta vastaan

harakka hakekasassa_vastavalo_kkPääministeri Sipilän viimekesäisen hallitusohjelman (29.5.2015) mukaan uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus nousee 2020-luvulla yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin sisältäen mm. turpeen. Ilokseni Elenia Lämmön voidaan katsoa olevan luokkansa mallioppilaita, kun sen omaan tuotantoon käytettyjen uusiutuvien polttoaineiden osuus ylsi jo kahteen kolmasosaan vuonna 2015. Vastaava keskiarvoluku Suomen kaukolämmössä oli 36 prosenttia. Kun tarkastellaan kotimaisia polttoaineita omavaraisuudelle asetettuun tavoitteeseen, oli sekin lukema Elenia Lämmöllä noussut edellisvuoden 85 prosentista.

Uusiutuvien polttoaineiden lisääntynyt käyttö tarkoittaa samalla fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentymistä. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä päästökauppa koskee Suomessa noin 600 laitosta, joista 18 kuuluu Elenia Lämmölle. Päästökaupan tavoitteet on asetettu EU-tasolla, ja tällä hetkellä on meneillään vuosia 2013-2020 koskeva päästökauppakausi. Siihen kuuluvilla laitoksilla hiilidioksidipäästövähennystavoite on 21 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2020 mennessä. Seuraavan kauden tavoitteeksi on kaavailtu 43 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Elenia Lämmön päästökaupan alaisten laitosten hiilidioksidipäästöt ovat jo tällä hetkellä vähentyneet 70 prosenttia vuodesta 2005. Tähän on päästy muun muassa lisäämällä puuperäisten polttoaineiden osuutta sekä investoimalla uusiutuvia, puuperäisiä polttoaineita käyttäviin uusiin kattiloihin Vanajan voimalaitoksella ja Turengin lämpölaitoksella. Tavoitteemme on jatkaa tätä tärkeää työtä ja päästä yli 80 prosentin päästövähenemään jo vuonna 2020.

Meira Saarinen