Aurinkolämpöä kaukolämmön rinnalla Voutilakeskuksessa

Voutilakeskukseen on toteutettu Suomen suurin aurinkolämpöprojekti yhdessä Hämeenlinnan kaupungin ja Elenia Lämmön kanssa. Aurinkolämpölaitoksella tuotetaan laitoksen tarpeisiin lämmintä käyttövettä ja lämmitetään uima-allasta. Kaikki tuotettu energia käytetään kiinteistön omaan tarpeeseen.

Voutilakeskus on Hämeenlinnan kaupungin omistama palvelukeskus, jossa tarjotaan hämeenlinnalaisille vanhuksille lyhyt- ja pitkäaikaista hoivaa sekä päivätoimintaa. Asiakaspaikkoja laitoksessa on yhteensä yli sata.

Voutilakeskuksen aurinkolämpölaitos on ensimmäinen aurinkoenergiakohde Hämeenlinnan kaupungille ja toimii yhtenä Elenia Lämmön pilottiprojektina eri energiamuodoista kaukolämmön rinnalla.

Kohteen kokonaislämmitysenergiasta tuotetaan valtaosa edelleen kaukolämmöllä, jota aurinkolämpö täydentää. Suomessa aurinkoenergian vuosittainen tuotto on suunnilleen samaa tasoa kuin aurinkoenergian hyödyntämisen edelläkävijämaassa Saksassa, vaikka olemme pohjoisempana.

Käytännössä aurinkoenergian osuus kulutuksesta on Voutilakeskuksessa noin 20 % vuosittaisesta energiantarpeesta käyttövedelle, ja kesäkautena katetaan reilusti yli puolet tarpeesta.

Energiaremontti ja aurinkoenergia

Voutilakeskuksessa käytetään aurinkolämmön tuotantoon suurkeräimiä, jotka ovat Savosolarin toimittamia ja valmistamia Suomessa. Aurinkolämpökeräinten pinta-ala on 252 m2, eli kyseessä on tällä hetkellä Suomen suurin aurinkolämpölaitos. Tuotettavan energian määrä on noin 140 MWh vuodessa, mikä vastaa reilun kymmenen omakotitalon vuotuista lämpöenergian määrää tai noin 40 omakotitalon lämpimän käyttöveden tarvetta.

Voutilakeskuksen aurinkolämpöjärjestelmä on toteutettu seuraavasti: Aurinkolämpökeräimet sijaitsevat rakennuksen katolla, suunnattuna kaakkoon ja lounaaseen. Ilmanvaihtokonehuoneessa rakennuksen katolla sijaitsevat aurinkolämpövaraajat, jotka toimivat kerätyn energian varastoina ja järjestelmän toiminnan tasaajina. Konehuoneessa sijaitsee myös pumppausyksikkö sekä järjestelmän ohjauskeskus. Järjestelmän keräämä lämpö siirretään kellarikerroksessa sijaitsevien lämmönsiirtimien kautta käyttöveteen ja uima-allasveteen. Järjestelmä on täysin automaattinen ja käynnistyy vain silloin, kun lämpöä saadaan auringosta ja sammuu, kun energiaa ei ole saatavissa. Järjestelmä ei kuluta sähköenergiaa juurikaan tuottaessaan ja on muulloin lepotilassa, eli energiankulutus on lähes nollassa.

Voutila_Harrin kuva

Aurinkoenergia on päästötöntä ja ympäristoystävällistä

Aurinkolämpö on yksi tulevaisuuden energiamuodoista. Aurinkoenergia tukee kestävää kehitystä ja on osa päästötöntä ja ympäristöystävällistä energiaa. Aurinkoenergiaa hyödynnetään yleisesti kahdella tavalla, suoraan lämmöksi tai sähköksi. Voutilakeskuksessa on käytössä aurinkolämpöjärjestelmä, jolla tuotetaan siis lämpöä. Tuotannosta tapahtuu kaukolämmöllä silti edelleen suurin osa, mutta rinnalla lämpöä tuotetaan aurinkoenergialla. Kaikki tuotanto menee kohteen omaan tarpeeseen. Kun käytetään useampaa energiantuotantotapaa, kutsutaan sitä hybridituotannoksi.

Aurinkolämpö soveltuu hyvin myös omakotitaloihin. Aurinkolämmöllä voidaan tuottaa noin puolet vuosittaisesta omakotitalon lämpimän käyttöveden tarpeesta Suomessa. Järjestelmän käyttöikä on noin 30 vuotta ja takaisinmaksuaika n. 10 vuotta.

Harri Eerola

Julkaisemme blogissamme kirjoituksia myös Vierailevilta kyniltä. Tällä kertaa kirjoittajana on Harri, joka työskentelee Elenia Lämmössä teknologia-asiantuntijana. Tämän kirjoituksen kuvat ovat myös Harrin itsensä ottamia.