Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia

https://www.innolink.fi/ on vastannut kyselyn toteuttamisesta useampana vuotena, ja viimeisin tutkimus toteutettiin syksyllä 2022. Vastauksia saimme kaikkiaan 380 asiakkaalta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asiakkaidemme tyytyväisyyttä Loimuaan ja sen toimintaan. Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, vastauksenne ja palautteenne ovat meille todella tärkeitä.

Yhtiön asiakastyytyväisyysindeksi on 4,13 (viiden asiakastyytyväisyysväittämän keskiarvo,
asteikko 1=huono – 5=erinomainen). Olemme hyvin iloisia korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Lisäksi saimme arvokasta sanallista palautetta, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme edelleen.

Asiakkaidemme mielestä olemme onnistuneet etenkin toimitusvarmuudessa sekä luotettavuudessa. Lisäksi asiakkaamme ovat kuvailleet Loimuaa muun muassa paikalliseksi sekä hyvän palveluasenteen omaavaksi yhtiöksi. Vastaajista peräti 95,9 % koki meidät luotettavaksi toimijaksi (vuonna 2021 vastaava tulos oli 95,6 %).

Kyselyjen avulla nousee aina esiin myös kehityskohteita. Näiden avulla meidän on mahdollista kohdistaa kehitystyötämme paremmin. Keskeisimpinä kehityskohteina olivat hinnoitteluperusteiden läpinäkyvyys sekä kilpailukyvyn parantaminen. Muita kehityskohteita olivat muun muassa yhteydenpito sekä tiedottaminen yleisesti. Asiakkaamme kaipasivat myös entistä enemmän energiatehokkuuteen liittyvää neuvontaa, etenkin nyt kun energia-asiat ovat tapetilla. Nämä toimivat hyvänä pohjana ensi vuoden kehityskohteita pohdittaessa.

Häiriötilanteista tiedottaminen oli yksi viime vuoden kehityskohteista. Vastausten mukaan tämä on parantunut edellisvuodesta sekä häiriötilanteisiin liittyvät yhteydenotot ovat vähentyneet. Tämä on hyvä osoitus siitä, että vastauksillanne on merkitystä. Jatkamme tätä kehitystyötä myös tulevaisuudessa.

Mikäli toivot saavasi jatkossa tekstiviestin häiriötilanteesta suoraan omaan puhelimeesi, niin viestin tilausohjeet löydätte nettisivujemme Häiriötiedotteet -osiosta: https://loimua.fi/vikapalvelu/

Tässä on vielä muutamia poimintoja vastaajien vapaista kommenteista:

”Hyvin on pelannut lämmönjakelu”

”Luotettava, toimitusvarma ja tasalaatuinen”

”Hoitaa hyvin hommansa ja luotettava lämmöntoimittaja”

”Varma, lämpöä on riittänyt ja huoltokatkoista on ilmoitettu”