Junnikkalan Kalajoen sahan lämpölaitos

Yhteistyö Loimuan kanssa antaa Junnikkalalle mahdollisuuden keskittyä oman ydinliiketoimintansa kehittämiseen

Junnikkala Oy ja Loimua Oy solmivat energiantuotannon yhteistyösopimuksen Oulaisten sahalle vuoden 2021 joulukuussa. Oulaisissa aloitettu yhteistyö jatkui vastaavalla sopimuksella vuoden 2023 lopussa Kalajoella. Yhteisenä tavoitteena on kehittää lämpölaitosten energiantuotantoa automaatiojärjestelmillä sekä uusilla optimointityökaluilla, jotka parantavat energiatehokkuutta ja alentavat tuotantokustannuksia.

Junnikkalan sahakonsernin toimitusjohtaja Kalle Junnikkala toteaa, että yhteistyö Loimuan kanssa käynnistyi luontevasti. Oulaisten saha siirtyi Junnikkala-konsernin omistukseen vuonna 2008 tehdyssä yrityskaupassa ja sahalla olemassa ollut yhteistyö Loimuan kanssa jatkui sellaisenaan.

-Kun kasvoimme Oulaisissa vuonna 2016, yhteistyömme syventämisestä käytiin keskustelua. Näimme jo olemassa olevan yhteistyön syventämisen strategisesti hyvänä toimenpiteenä. Energiantuotannon yhteistyösopimuksen myötä pystyimme keskittymään omaan tekemiseemme ja toimintamme kasvattamiseen.

Loimua tuottaa sahan lisäksi lämpöä Oulaisten asiakkaittensa kaukolämpöverkkoon ja toteutti lämmöntuotannon kasvuun ja kehittämiseen liittyvät investoinnit.

Jo Oulaisten sahan lämmöntuotannon ulkoistamisen yhteydessä suunnitelmissa oli jossain vaiheessa myös Kalajoen lämmön tuotannon ulkoistaminen.

-Halusimme ensin katsoa yhteistyön käynnistymisen Oulaisten osalta. Suunnitelmissa oli käynnistää neuvottelut Kalajoen osalta myöhemmässä vaiheessa.

Strategiaa kuitenkin aikaistettiin vuoden 2023 kesällä.

-Käynnistimme kilpailutuksen, mutta Loimua valikoitui yhteistyökumppaniksi myös Kalajoelle monesta syystä. Meillä oli hyvä, toimiva yhteistyö ja luottamus jo olemassa Oulaisten sahan energiantuotannon osalta. Oli helppoa lähteä neuvottelemaan vastaavasta yhteistyöstä Kalajoella, Junnikkala toteaa tyytyväisenä.

Neuvottelut johtivat sopimukseen pitkäaikaisesta yhteistyöstä Junnikkalan Kalajoen sahan energiatuotantoon ja sen kehittämiseen liittyen. Loimua toimittaa Junnikkalan lisäksi lämpöä myös Kalajoen Lämmön kaukolämpöverkkoon.

Kalle Junnikkala

Kolmannen sahan rakentaminen on ollut kehittämisen keskipiste viimeiset kolme vuotta – Suuri investointi on parhaillaan käyttöönottovaiheessa

Junnikkala Oy:n kehittämisen painopiste on viimeisen kolmen vuoden ajan ollut voimakkaasti toiminnan laajentumisessa ja uuden sahan rakentamisessa Ouluun.

-Oulun sahan suunnittelu, rakentaminen ja nyt meneillään oleva ylösajo ovat olleet fokuksessa ja tulevat vielä vahvasti jonkin aikaa olemaankin, koska emme vielä ole tavoitteissa, joita toiminnallemme Oulussa on asetettu, Junnikkala kertoo.

-Oulun Laanilaan rakennettu kolmas saha on yhtä iso, kuin Kalajoen ja Oulaisten sahat yhteensä, eli kasvumme on tässä vaiheessa erittäin voimakasta. Suurin osa yhtiön kasvuun vaadittavista toimenpiteistä on henkilöstön osalta tehty ja raaka-aineiden hankintaan liittyvien sopimusten osalta valmiina. Nyt olemme vaiheessa, jossa sahan läpi saadaan joka päivä enemmän puuta, Junnikkala toteaa.

Junnikkala-konsernia kehitetään pitkällä tähtäimellä. Kalajoen sahan toiminta on aloitettu elokuussa 1960. Perheyrityksen kehittämistoimenpiteet jatkuvat, kun Oulun sahan toiminta saadaan tavoitteisiin.

Sahatavaraa Junnikkalan sahoilta tulee yhteensä ulos 700 000 – 750 000 m3. Kalajoen sahan kapasiteetti on 230 000 m3, Oulaisten 140 000 m3 ja Oulussa käynnistyvän sahan kapasiteetti on 350 000 m3. Raaka-ainetta tukkeina tulee sisään kaksinkertainen määrä. Raaka-aineen hankinta on aina haaste, mutta asiaa voi tarkastella kahdesta näkökulmasta eikä Junnikkala näe uhkia tai haasteita puun saatavuuden suhteen.

-Junnikkalan sahoille on aina löytynyt puuta ja uskon, että sitä tulee löytymään myös jatkossa. Olemme kuitenkin kansallisilla markkinoilla kilpailemassa raaka-aineesta muiden toimijoiden kanssa. Emme kilpaile pelkästään tukkipuusta, vaan myös leimikosta, josta saamme energia- ja kuitupuuta. Raaka-ainemarkkinan kilpailutilanne on hankala ja ajoittain, kuten tälläkin hetkellä ylikuumentunut. Silloin hankintahinta ei korreloi lopputuotteen hintaa, Junnikkala kertoo markkinoiden muutoksista.

Tämän hetken tilanteeseen vaikuttaa Venäjän tuonnin loppuminen kolme vuotta sitten.

-Venäjältä tuli paljon energiapuuta ja metsätaloudellisia artikkeleja, jotka nyt joudutaan korvaamaan kotimaisilla vaihtoehdoilla. Siksi olemme energiateollisuuden osalta kilpailutilanteessa ja se heijastuu myös tukin hintaan.

Yhteistyön kehittäminen tulevaisuudessa Loimuan kanssa tulee vahvistamaan kumppanuutta entisestään.

-Tällä hetkellä olemme vielä vakiinnuttamassa toimintamallia Loimuan kanssa energiantuotannossa Kalajoen osalta. On selvää, että yhteistyömme vapauttaa kunnossapitomme resursseja. Siirtymäajan jälkeen päivystys- ja kunnossapidon vastuut siirtyvät kokonaisuudessaan Loimualle, mikä vapauttaa meidän kapasiteettiamme omaan ydintoimintaamme.

-Juuri nyt Oulun uuden sahan ylösajaminen vie paljon resurssejamme, mutta kun toiminta saadaan siellä käyntiin, jatkamme tuotannon kehittämistä sahatoiminnan osalta Kalajoella ja Oulaisissa. Kun sahan kapasiteettia lisätään, lämmöntuotanto liittyy siihen oleellisesti.

-Uskon, että myös Loimua kehittää tekniikkaa ja järjestelmiä, joiden tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen ja tuotantokustannusten alentaminen. Yhteiset, toimintaamme sivuavat kehittämistarpeet ja -suunnitelmat tulevat varmasti jossakin vaiheessa vastaan ja neuvoteltaviksi, Junnikkala arvioi.

Junnikkala ja Loimua ovat sopineet energiantuotantosopimuksen lisäksi myös polttoaineen hankintayhteistyöstä. Junnikkala toimittaa biopolttoaineet Loimuan Oulaisten, Kärsämäen ja Kalajoen lämpökeskuksille. Biopolttoaineet ovat Junnikkalan puunhankinnassa ja sahaustoiminnassa syntyviä sivutuotteita, joiden hyödyntäminen mahdollistaa lähes hiilineutraalin kaukolämmön tuotannon ja tukee siten myös Suomen ilmastotavoitteita.