Ajankohtaista maakaasun riittävyydestä

Tilanne Suomen maakaasumarkkinoilla 17.11.2022

Putkikaasun tulo loppui Suomeen Imatran kautta 21.5.2022. Tämän jälkeen maakaasua on virrannut normaalisti Baltiasta Baltic Connectorin putkiyhteyden kautta. Baltiaan kaasu tulee pääosin Liettuan Klaipedan LNG-terminaalin kautta. LNG on nesteytettyä maakaasua, jota tuodaan laivoilla ympäri maailmaa.  Suomen kaasunkulutus on vähentynyt merkittävästi, lähes 50 % ja arvioidaankin, ettei Baltic Connector ole pullonkaula nykyisillä maakaasun käyttömäärillä.

1.10.2022 Haminaan valmistui Suomen ensimmäinen LNG-terminaali, joka on kytkettynä valtakunnalliseen kaasuverkkoon. Haminan terminaali on pieni verrattuna Suomen kokonaiskysyntään, mutta auttaa merkittävästi kriittisten kaasutarpeiden osalta.

Tämän vuoden joulukuun lopussa on valmistumassa Inkooseen uusi LNG-terminaali. Tämä varmistaa koko Suomen nykyisen maakaasun käytön turvaamisen. Inkooseen valmistuu tarvittavat satamarakenteet, putkiyhteys valtakunnalliseen jakeluverkkoon ja paikalle tuodaan LNG-laiva, joka on vuokrattu 10 vuodeksi. Terminaalisäännöt kieltävät venäläistä alkuperää olevan maakaasun tuomisen.

Lisäksi Loimualla ja muilla yhtiöillä on kaasua varastoituna Latvian kaasuvarastossa. Varastossa on tällä hetkellä kokonaisuudessa yli 14 TWh kaasua, joka on enemmän kuin koko Suomen arvioitu vuotuinen käyttö tällä hetkellä. Kriittisissä tilanteissa velvoitevarastoitua kaasua voidaan tarvittaessa kuljettaa Porin LNG-terminaalista ja purkaa valtakunnan kaasuverkkoon.

Asiakkaiden prioriteettilistaus

Huoltovarmuuskeskus on myös päivittänyt omia valmiussuunnitelmia ja kriittisten asiakkaiden luokitteluja:

Prioriteettiryhmä 1: tarkoittaa kaasunjakeluverkkoon liitettyjä kotitalousasiakkaita. Tämä pitää sisällään omakotitalot, erillistalot, rivitalot, kerrostalot sekä asuinpalveluyksiköt (hoivakodit ja erilaiset asuinyksiköt)

Prioriteettiryhmä 2: tarkoittaa terveydenhuoltoon, keskeiseen sosiaalihuoltoon, hätätilanteisiin ja turvallisuuteen, koulutukseen tai julkishallintoon liittyvää palveluasiakkaita

Prioriteettiryhmä 3: tarkoittaa kriittistä elintarviketeollisuutta

Prioriteettiryhmä 4: tarkoittaa elintarviketeollisuuden pakkausten valmistusta

Näille ryhmille maakaasun käyttö pyritään ensi sijaisesti turvaamaan häiriötilanteissa. Tämän perusteella voidaan sanoa, että asuinkäytössä maakaasun käytön rajoittaminen on hyvin epätodennäköistä, mikäli kaasuyhteys Suomeen ei katkea kokonaan.