Ajankohtaista maakaasun hinnasta ja riittävyydestä

Kaasun toimitukset Suomessa

Putkikaasun tulo Imatran kautta Suomeen loppui 21.5.2022. Tämän jälkeen Suomi on muun Euroopan tavoin siirtynyt LNG:n eli nesteytetyn maakaasun käyttöön. Kaasua Suomen maakaasuverkostoon on tuotu pääosin Virosta, Baltic Connector siirtoyhteydellä. Maakaasun toimitukset ovat tätä kautta toimineet häiriöittä, ja kaasua on myös talven aikana saatu Suomen tarpeisiin riittävästi.

Tätä on edesauttanut se, että maakaasun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Suomen kaasun kulutus on kuukausitasolla ollut paikoitellen jopa 50% aikaisempia vuosia alhaisempi.

Suomen oma LNG:n tuontiterminaali Inkoossa avattiin suunnitelmien mukaisesti vuoden vaihteessa. Tämä mahdollistaa LNG:n tuonnin Suomeen suurilla kaasulaivoilla pienentäen riippuvuutta Baltic Connector -putken toiminnasta ja sen kapasiteetista. Edellä mainituista syistä johtuen maakaasun huoltovarmuus on viime aikoina parantunut, eikä maakaasun saatavuudessa ole juuri tällä hetkellä nähtävissä ongelmia.

Maakaasun kuluttajahinnasta

Kuluttajille myytävän maakaasun osalta hinnoittelupolitiikkamme perustuu vakaaseen, enintään 4 kertaa vuodessa vaihtuvaan hintaan. Olemme myös rajanneet kuluttajahintaan tehtävien kertamuutosten suuruutta riippumatta tukkuhinnan muutosnopeudesta. Tästä johtuen maakaasun kuluttajamyyntihinta on tehdyistä hinnankorotuksista huolimatta ollut syksystä 2021 alkaen tähän päivään asti selvästi tukkumarkkinahintaa alhaisempi. Yrityksille hinnat ovat olleet jopa kaksin- tai kolminkertaisia kuluttajahintoihin nähden.

Maakaasun kuluttajahintaamme tarkistettiin viimeksi 1.1.2023. Maakaasuenergian myyntihinta on tällä hetkellä 123,3 eur/MWh eli 99,44 eur/MWh ALV 0%. Yleisesti käytettävän, maakaasun hankintahinnan muutoksia heijastavan tukkumarkkinaindeksin arvo oli tammikuussa n. 120 eur/MWh, ALV 0%.

Päätöksiä uusista hinnantarkistuksista ei ole tehty. Kuluttajahinnat seuraavat tukkumarkkinahintoja, mutta viiveellä edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Tukkumarkkinahinnat ovat viime aikoina olleet laskusuunnassa. Uusi energiahinta ilmoitetaan kuluttaja-asiakkaillemme aina vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Yritysasiakkaitamme olemme tiedottaneet hinnoista erillisillä viesteillä.